Störningar i kommunens trygghetslarm

Trygghetslarmen är tillfälligt ur funktion. Vid behov ring nödnumren 070-086 62 57 eller 070-086 62 58.

Uppdaterad: 2023-03-23 kl. 10.05

Räddningstjänsten gör hembesök

17 oktober 2022

Under hösten genomför vi hembesök i flerbostadshus i Nyfors som tillhör Victoriahem och Fastighets AB L E Lundberg.

Du som får besök av oss har fått ett informationsbrev med posten under vecka 40. Nyfors är ett stort område med många boende. Därför besöker vi inte hela Nyfors samtidigt utan delar upp i olika perioder.

Syftet med hembesöken är att öka Eskilstunabornas kunskap om brandskydd i hemmet. Räddningstjänsten vill att alla som bor i flerbostadshus ska ha fungerande brandvarnare och veta hur de ska agera om det börjar brinna. Mer information om hembesök.

Uppdaterad: 17 oktober 2022