Eskilstuna kommun

Trygghetsundersökning i Årby, Skiftinge och Djursta

29 september 2022

Eskilstuna kommun vill lyssna på de boende. Därför genomförs en trygghetsundersökning i Årby, Skiftinge och Djursta.

Resultatet av undersökningen kommer att användas för att prioritera var det behövs mer trygghetsskapande insatser. Undersökningen sker i samarbete med Victoriahem och Samhällsbyggnadsbolaget som äger fastigheter i området.

Undersökningen skickas via SMS till boende i Årby, Skiftinge och Djursta som är mellan 16 och 84 år och genomförs under perioden 3 till 16 oktober.

Enkäten finns på olika språk och besvaras via mobilen. Det tar ungefär fem minuter att besvara frågorna.

Liknande trygghetsundersökningar planeras att genomföras i fler områden i Eskilstuna kommun under de kommande åren. Undersökningarna kommer sedan att genomföras med ett visst intervall för respektive område för att följa tendenser över tid.

Om trygghet

Trygghet är en individuell känsla som påverkas av olika saker. Det kan vara en otrygghet att inte kunna hantera sin ekonomiska situation eller själv kunna påverka i sitt liv. Det kan också handla om vilken tillit och gemenskap som finns mellan människor i ett område eller i en familj. Men det kan också handla om oro för sin egen eller andras säkerhet. Att inte behöva bevittna våld eller själv bli utsatt. Läs mer om trygghetsundersökningen.

Uppdaterad: 11 januari 2023