Eskilstuna kommun

Valresultat Eskilstuna kommunfullmäktige

26 september 2022

Söndagen den 11 september var det val i Sverige. Då valdes vilka som ska styra Sveriges riksdag, Sveriges 21 regionfullmäktige och kommunfullmäktige i Sveriges 290 kommuner. Nu är alla röster räknade och valresultatet är fastställt.

Val till kommunfullmäktige i Eskilstuna

Valdeltagandet i valet till Eskilstuna kommunfullmäktige var 76,46 %.

Val till kommunfullmäktige handlar om att fördela platser (mandat) för ledamöter från de politiska partierna. I Eskilstuna kommunfullmäktige finns 65 mandat.

Slutgiltigt valresultat, val till kommunfullmäktige Eskilstuna

Parti

Andel röster

Antal mandat

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

36,36 %

24

Sverigedemokraterna

22,00 %

15

Moderaterna

17,18 %

11

Vänsterpartiet

7,38 %

5

Centerpartiet

5,25 %

3

Kristdemokraterna

3,82 %

3

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

3,71 %

2

Miljöpartiet de gröna

2,81 %

2

Övriga anmälda partier

1,49 %


Vad händer nu?

Den nya mandatperioden börjar 15 oktober och de nya ledamöterna i kommunfullmäktige sammanträder för första gången 20 oktober. Då utser de kommunfullmäktiges presidium (ordförande och två vice ordförande) samt kommunfullmäktiges valberedning.

Planen är att ordföranden, ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, övriga 13 nämnder samt de kommunala bolagens styrelser ska utses vid kommunfullmäktiges sammanträde under sista kvartalet 2022. Innan besluten sker förhandlingar mellan och inom de politiska partierna.

Politikerna i nämnderna tillträder den 1 januari 2023 och bolagens styrelser tillträder vid respektive bolags årsstämma.

Uppdaterad: 28 september 2022