Eskilstuna kommun

Faktoriets skolverksamhet flyttas till Munktellskolan

21 september 2022

Om ett år ska Eskilstuna kommuns nya skola i Munktellområdet stå klar. Den skolverksamhet som idag bedrivs i Faktoriets lokaler kommer att flyttas till Munktellskolan när den tas i drift.

Faktoriet ligger centralt på faktoriholmarna nära Eskilstuna centrum. 360 elever går på skolan från årskurs 7–9. Faktoriets lokaler har från början varit en tillfällig lösning i väntan på en ny, central skolbyggnad. Beslutet och byggnationen har dragit ut på tiden, men flytten är nu planerad att ske hösten 2023.

- Eftersom Faktoriet i dag har trånga lokaler och vissa klassrum inte är fullt anpassade för skolverksamhet ser vi mycket fram emot en flytt till nya och rymliga lokaler. Under de första åren kommer vi att ha kvar vissa lokaler på Faktoriet, som till exempel slöjdsalar, i väntan på att etapp två av Munktellskolan ska bli klar, säger Jenny Råström, rektor på Faktoriet.

De nya lokalerna på Munktellskolan kommer att vara moderna och ändamålsenliga, vilket ger förutsättningar för en god arbetsmiljö för både elever och personal. Flyttens konsekvenser för eleverna har utretts grundligt och finns dokumenterade i en så kallad barnkonsekvensanalys.

Några förändringar av upptagningsområde kommer inte att göras till hösten 2023 utan sker i en senare etapp när Munktellskolan är redo att ta emot fler elever. På sikt ska Munktellskolan rymma cirka 1 000 elever från förskola till årskurs nio.

Jenny Råström

Rektor

Telefon:

Carin Pärlesköld

Avdelningschef för F-9 och 7-9-skolor/Avdelningschef för centrala elevhälsan och Jobbcirkus - vägledning och utveckling PRAO

Telefon:

Uppdaterad: 28 september 2022