Eskilstuna kommun

Stadsträd utanför Värjan smittade av almsjuka

20 september 2022

Eskilstuna kommun har tvingats avverka några av stadens sista almar — på Alva Myrdals gata. Anledningen är att de har smittats av den holländska almsjukan.

Den som passerat Värjan i Eskilstuna den senaste tiden har kanske noterat att de nio almar som tidigare kantat gatan är borta. Endast meterhöga stubbar står kvar som en påminnelse om växtligheten.

Träden har smittats av den holländska almsjukan – en svampsjukdom som sprids med almsplintborrar och som har drabbat almar i hela Sverige.

– Tidigare var skogsalmen ett vanligt förekommande park- och gatuträd. De som vi nu har tagit ned utanför Värjan var döda Hörsholmsalmar, säger Fredrik Eklund som är trädvårdare på Eskilstuna kommun.

Endast fåtal almar kvar

– När jag började på Stadsbyggnadsförvaltningen för sju år sedan fanns det gott om almar i staden. Nu finns det endast ett fåtal almar kvar i staden. Under åren så har det tagits bort hundratals almar i våra parker och naturområden,

Almsjukan är inte det enda som tvingar kommunen att avverka. I stadsmiljö härjar även askskottsjuka och kastanjeblödarssjuka. Och i våra skogar och naturområden ser vi effekterna av granbarkborrens framfart.

Kommer att ersättas

De träd som tagits bort direkt utanför Värjan kommer att ersättas när gatan byggas om för att anpassas till den tidigare ombyggda delen av Alva Myrdals gata och kommande bebyggelse på kvarteret Valören. Kanske det då blir med en ny sort av alm som är resistent mot almsjuka.

– För att undvika att hamna i samma situation som med almsjukan, askskottssjukan och kastanjeblödarsjukan så vill vi variera de trädarter som ska ersätta våra avverkade träd, säger Fredrik Eklund.

Inventering av stadsträd

Stadsbyggnadsförvaltningen driver ett Lona-projekt (lokalt naturvårdsprojekt) som ska pågå 2022-2024. I projektet inventeras cirka 2 000 park- och gatuträd. Inventeringen ska leda till ökad kunskap om hur mycket träden ger tillbaka i form av ekosystemtjänster och ligga till grund för en trädplan med fokus på att långsiktigt förvalta samt utveckla stadens trädbestånd.

Eskilstunas trädbestånd består för närvarande av övervägande äldre träd. Det saknar nästan helt ”medelålders träd” men har en del ungträd.

"Stadens lungor"

– Som trädförvaltare står vi inför många utmaningar. Då är det bra med en långsiktig plan för hur vi ska arbeta med våra träd – stadens lungor – som är ett av de viktigaste stadsbyggnadselementen, säger Fredrik Eklund.

Läs mer om almsjukan på Skogsstyrelsen hemsida.

Uppdaterad: 6 februari 2023