Tillförordnad VD för Destination Eskilstuna AB

16 september 2022

VD för Eskilstuna Logistik och Etablering AB, David Hofmann, tillträder som tillförordnad VD för Destination Eskilstuna AB från och med 1 oktober 2022.

David Hofmann tillträder som tillförordnad VD för DEAB och efterträder Martin Roos som tidigare aviserat att han går vidare till andra uppdrag. David kommer under perioden fortsatt ha kvar sitt uppdrag som VD på Eskilstuna Logistik och Etablering.

– Som en naturlig del vid ett VD-skifte så pågår nu en utredning för att utvärdera Destination Eskilstuna AB:s framtida verksamhet, gränssnitt och organisering, säger Mats Bengtsson, styrelseordförande för Destination Eskilstuna AB.

Styrelsen för DEAB avvaktar därför utredningens resultat innan rekryteringsprocess av ny VD startar, fortsätter Mats.

DEAB har förtjänstfullt bidragit till att ökat Eskilstunas status som evenemangsstad och besöksmål under de senaste åren. Nu är det lämpligt att se över hur vi på bästa sätt, fortsatt, kan öka Eskilstunas attraktivitet. När utredningen är klar kommer den ge en riktning i hur verksamhetens gränssnitt, inriktning och tyngdpunkt bör se ut i framtida arbete.

David Hofman kommer ha uppdraget som tillförordnad VD som längst fram till 31 mars 2023.

För mer information kontakta

Mats Bengtsson

Styrelseordförande Destination Eskilstuna AB

Telefon: 070-682 96 92

David Hofman

VD Eskilstuna Logistik och Etablering AB

Telefon: 073-851 13 01

Uppdaterad: 11 januari 2023