Tyck till om förslag på ny lekplatsplan

13 september 2022

Eskilstuna kommun har tagit fram förslag till lekplatsplan för kommunens allmänna lekplatser. Nu har du möjlighet att tycka till och lämna synpunkter.

En lekplatsplan är ett strategiskt dokument som bland annat beskriver nuläget av kommunens allmänna lekplatser och hur vi ska jobba långsiktigt med lekplatser. Lekplatsplanen ska vara vägledande för planering, investering, drift och underhåll.

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram två förslag på lekplatsplaner för Eskilstuna kommuns allmänna lekplatser; en för Torshälla och en för resterande del av Eskilstuna kommun.

Torshälla stads nämnd och Stadsbyggnadsnämnden har fattat beslut om att skicka förslagen på remiss.

Alla som bor och verkar i Eskilstuna kan lämna synpunkter som ska vara inlämnade senast 3 november 2022.

Uppdaterad: 1 december 2022