Eskilstuna kommun

Detta händer efter valet

11 september 2022

Det kan ta några veckor innan valresultatet är fastställt.

När vallokalerna har stängt börjar röstmottagarna den preliminära rösträkningen i vallokalerna. Den fortsätter sedan under onsdagen efter valdagen. Länsstyrelsernas slutliga rösträkning börjar dagen efter valdagen. All rösträkning går att följa på Valmyndighetens webbplats val.se

Val till kommunfullmäktige

Val till kommunfullmäktige handlar om att fördela platser (mandat) för ledamöter från de politiska partierna. I Eskilstuna kommunfullmäktige finns 65 mandat. Den nya mandatperioden börjar 15 oktober och de nya ledamöterna i kommunfullmäktige sammanträder för första gången 20 oktober. Då utser de kommunfullmäktiges presidium (ordförande och två vice ordförande) samt kommunfullmäktiges valberedning.

Kommunstyrelsen, nämnder och styrelser

Planen är att ordföranden, ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, övriga 13 nämnder samt de kommunala bolagens styrelser ska utses vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 november. Innan besluten sker förhandlingar mellan och inom de politiska partierna.

Politikerna i nämnderna tillträder den 1 januari 2023 och bolagens styrelser tillträder vid respektive bolags årsstämma.

Uppdaterad: 4 maj 2023