Ansökningsperiod för kulturstipendier

23 augusti 2022

Det finns två stipendier för kulturarbetare i Eskilstuna: kulturstipendium och arbetsstipendium. Ansökningsperioden för årets stipendier är 22 augusti-22 september.

Stipendierna ska uppmuntra och ekonomiskt stödja professionella kulturskapare.

Kulturstipendiet ges för att uppmuntra kulturarbetares konstnärliga verksamhet och bedöms utifrån tidigare genomfört arbete. Här finns information om kriterierna för kulturstipendium och länk till ansökan.

Arbetsstipendiet kan sökas för ett framtida konstnärligt arbete eller för att kunna fördjupa sin konstnärliga verksamhet. Här finns information om kriterierna för arbetsstipendium och länk till ansökan.

Det är möjligt att söka båda stipendieformerna. Den som söker ska vara folkbokförd och konstnärligt verksam i Eskilstuna de senaste tre åren. Den som söker ska också ha en konstnärlig utbildning på eftergymnasial nivå eller minst tre års dokumenterad, professionell erfarenhet i ett konstnärligt uttryck.

För kulturstipendium och arbetsstipendium finns totalt 200 000 kronor avsatta per år. Maximalt belopp för ett arbetsstipendium är 100 000 kronor.

Ansökningarna bereds av en referensgrupp bestående av representanter från olika konstområden och beslutas av kultur- och fritidsnämnden. Utdelningen kommer att ske under premiären av Eskilstunas Kulturfest den 25 november på Lokomotivet.

Information och länk till ansökan om kulturstipendium finns här:

2021 års stipendiater

Stipendierna inrättades av kultur- och fritidsnämnden 2021 och utdelningen till de första stipendiaterna ägde rum i december 2021. På grund av pandemiläget arrangerades då ingen Kulturfest, och 2021 års fem stipendiater bjuds därför också in till festen i november i år.

  • Carina Marklund tilldelas 2021 års arbetsstipendium på 70 000 kronor för att möjliggöra en plats och utrustning för att fortsätta utveckla och fördjupa sitt konstnärskap och textila metoder.
  • Jannine Rivel tilldelas 2021 års arbetsstipendium på 70 000 kronor för att utveckla sin konstnärliga praktik, fördjupa sina dansprocesser och utforska skrattets rörelse inför kommande koreografiska verk.
  • Niklas Mulari tilldelas Eskilstuna kommuns kulturstipendium på 20 000 kronor för sitt konstnärliga arbete i kommunen och regionen.
  • Stanislaw Lux tilldelas Eskilstuna kommuns kulturstipendium på 20 000 kronor för sitt arbete med att inkludera barn och unga och genom sin konst synliggöra deras tankar.
  • Thomas Rydell tilldelas Eskilstuna kommuns kulturstipendium på 20 000 kronor för sin bredd och kompetens att skapa musik som lyfter varje sammanhang.

Therese Jonasson

Kulturutvecklare

Telefon:

Uppdaterad: 23 augusti 2022