Störningar i kommunens trygghetslarm

Trygghetslarmen är tillfälligt ur funktion. Vid behov ring nödnumren 070-086 62 57 eller 070-086 62 58.

Uppdaterad: 2023-03-23 kl. 10.05

Ny tjänst för vattentemperaturer

12 juli 2022

Se aktuell vattentemperatur på flera av våra badplatser.

Just nu testar vi sensorer som automatiskt läser av vattentemperaturen på flera badplatser runt om i Eskilstuna. Sensorerna skickar automatiskt uppdateringar om vattnets temperatur var fjärde timme och resultatet publiceras på eskilstuna.se/bad samt i appen Eskilstuna direkt. Just nu kan du se vattentemperatur för Borsökna, Mälarbaden, Skjulsta Sundbyholm och Vilsta.

– Det här är ett av kommunens projekt för att förbättra servicen till invånare och besökare genom digitalisering. Just den här tjänsten är särskilt efterfrågad på sommaren. Rent tekniskt placeras sensorer som mäter temperaturen ute vid de kommunala badplatserna, informationen förmedlas krypterat till mottagningspunkter och vidare till en nätverksserver. Sedan kan informationen publiceras såväl i kommunens kanaler som via öppna API:er, en tjänst som många efterfrågat säger Lindha Thudin, handläggare arenor och friluftsliv, kultur- och fritidsförvaltningen.

På sikt kommer alla bad att utrustas med sensorer och badvattentemperaturer kommer publiceras på eskilstuna.se/bad, i appen Eskilstuna direkt samt i Eskilstunakartan.

Uppdaterad: 12 juli 2022