Eskilstuna kommun

Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter

5 juli 2022

För att begränsa hälsorisker som är förenade med bruk av tobaksfria nikotinprodukter införs en ny lag.

Lagen innebär att du måste vara 18 år för att få handla tobaksfria nikotinprodukter. För dig som företagare innebär det att du måste göra en anmälan till kommunen för att få sälja tobaksfria nikotinprodukter. Med tobaksfria nikotinprodukter menas bland annat vitt snus. Lagen gäller från den 1 augusti.

Kommunen och Polismyndigheten kommer att vara ansvariga för tillsynen på försäljningsställen. Länsstyrelsen får det regionala tillsynsansvaret och ska även biträda kommunerna med information och råd samt främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan tillsynsmyndigheter och andra aktörer.

Uppdaterad: 5 juli 2022