Eskilstuna kommun

Ny metod att sota införs i Eskilstuna kommun

28 juni 2022

Från 1 juli införs stavsotning av eldstäder. Metoden innebär bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö för sotarna. Sotningen sker med stav underifrån, vilket bidrar till mindre exponering sotet och färre fallolyckor för sotarna.

Från den 1 juli införs också en ny taxa gällande sotning och brandskyddskontroll.

Den nya taxan är kraftigt förenklad så att det ska bli lättare för dig som fastighetsägare att förstå vad avgiften blir. Eftersom sotning underifrån tar längre tid att genomföra höjs kostnaderna för rengöring. I gengäld kommer kostnaden för brandskyddskontroll att sänkas något.

För den som har en eldstad som är godkänd att elda i och som finns med i det kommunala registret, så kommer information om tid för sotning respektive brandskyddskontroll cirka två veckor innan det är dags. Ägarbyte behöver anmälas till Eskilstuna Sotnings AB. Under hösten införs en digital bokningstjänst, där det går att boka om och boka av sin sotartid.

På eskilstuna.se finns mer information om sotning och svar på vanliga frågor.

Är du intresserad över hur stavsotning går till kan du titta på den här filmen från SVT!

Räddningstjänsten

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 8.00-16.00

Uppdaterad: 28 juni 2022