Eskilstuna kommun

Öppna hus och invigning av Mötesplatserna Fröslunda och Årby

13 juni 2022

I januari 2020 startade ett projekt för Mötesplatserna Fröslunda och Årby. Projektet som pågår till 2023 har som syfte att genom samverkan i kommunen och med andra aktörer i stadsdelarna bidra till minskat utanförskap, ökad trygghet och att få fler människor i arbete. Målet är att bidra till höjd livskvalitet i stadsdelarna, fokusera på tidiga insatser och öka anställningsbarhet och sysselsättning.

På grund av pandemin kan invigning av mötesplatserna i Årby och Fröslunda genomföras först nu vilket görs i form av öppet hus.

Öppet hus på Mötesplats Fröslunda 14 juni

Den 14 juni blir det öppet hus på Mötesplats Fröslunda där verksamheterna visar sin verksamhet i nyrenoverade lokaler. De nya verksamheterna är exempelvis Jobbcentrum, Kulturskolan, Fristadshus och Vägvalet (avhopparverksamhet). Sedan tidigare finns bibliotek, Öppen förskola, familjevägledare, Ung fritid och mötesplats Fröet på plats.

Välkommen tisdag 14 juni klockan 14.00 till 18.00.

Öppet hus med invigning i form av bandklippning på Mötesplats Årby 15 juni

I Årby fanns sedan tidigare bibliotek och fritidsgård. Dessa lokaler är nu nyrenoverade och verksamheten har utökats med Jobbcentrum, Öppen förskola, familjevägledare, Kulturskolan, Vägvalet (avhopparverksamhet) och Fristadshus och heter Mötesplats Årby. I samma lokaler finns också BVC. Under öppet hus finns medarbetare från de olika verksamheterna på plats med aktiviteter.

Välkommen onsdag 15 juni klockan 15.00-19.00.

Uppdaterad: 13 juni 2022