Eskilstuna kommun

Hesa Fredrik testas måndag 13 juni

13 juni 2022

Signalen Viktigt meddelande till allmänheten (VMA), även kallat Hesa Fredrik, testas fyra gånger per år. Nästa gång är måndag 13 juni 2022 klockan 15.00.

Signalen Viktigt meddelande till allmänheten är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Det är en viktig del av Sveriges krisberedskap. För att kontrollera att signalen fungerar testas den fyra gånger per år. Samtidigt görs allmänheten uppmärksam på att signalen finns.

Tidpunkten för testerna är klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Eftersom 6 juni är en helgdag testas signalen den 13 juni.

Läs mer om VMA på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.

Uppdaterad: 13 juni 2022