Eskilstuna kommun

Lovskola för elever som slutat årskurs 8 och 9

10 juni 2022

Den kommunala grundskolan i Eskilstuna erbjuder lovskola för elever som gått ut årskurs 8 och 9. Genom lovskolan har eleverna möjlighet att intensivläsa ämnen. Elever i årskurs 9 ges även möjlighet att efter avslutad lovskola genom prövning visa sina kunskaper för att på så sätt eventuellt få ett nytt slutbetyg och förhoppningsvis också behörighet att söka till gymnasiet.

Lovskolan pågår 10–23 juni. Den gemensamma undervisningen sker på Fristadsskolan för elever som gått ut årskurs 8 och 9 och inte är eller riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.

– Syftet med lovskolan är att ge mer tid och extra stöd till de elever som inte nått kunskapsmålen. Lovskolan innebär 50 timmar garanterad mertid i skolan vilket skulle kunna jämföras med till exempel undervisningen i engelska. Läser du engelska denna vecka så innebär det att du får en nästan ett helt års engelska intensivt under kort tid. Det kan förändra mycket, säger Carin Pärlesköld, samordnare för den obligatoriska lovskolan på barn- och utbildningsförvaltningen.

Kommunen är skyldig att erbjuda obligatorisk lovskola för elever som gått ut årskurs 8 och 9 i grundskolan. Undervisning ska anordnas i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. Godkända betyg i dessa ämnen är en förutsättning för att en elev ska bli behörig att söka till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. Dessutom erbjuder Eskilstuna kommun elever i åk 9 att läsa samtliga So- och No-ämnen. I årskurs 8 erbjuds So- och No-ämnen samt teoretiska delar i de praktiskestetiska ämnena.

Den obligatoriska lovskolan finansieras med generellt stadsbidrag.

Fakta om lovskola:

  • En huvudman är skyldig att erbjuda obligatoriskt anordnad lovskola till två elevgrupper. Dels till elever som har gått ut årskurs 8 och som riskerar att under årskurs 9 inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. Dels till elever som har gått ut årskurs 9 utan att ha blivit behöriga till ett sådant program.
  • Lovskola ska anordnas i juni samma år som eleven har gått ut årskurs 8 respektive 9 och undervisningen ska uppgå till sammanlagt minst 50 timmar efter både årskurs 8 och 9. Det betyder att en elev kan ha rätt till 100 timmar.
  • Syftet med undervisningen i årskurs 8 är att stärka elevers kunskapsutveckling.
  • Syftet med undervisningen i årskurs 9 är att erbjuda elever möjlighet att bli behöriga till gymnasieskolan. Enligt Skolverket innebär detta i praktiken att det är behörighet till ett nationellt yrkesprogram som rätten att bli erbjuden lovskola tar sikte på. Undervisningen fokuserar på de delar som eleverna ännu inte nått godkänt i.
  • Efter avslutad lovskola erbjuds eleverna att genomgå prövning. Elever som då uppnår godkänt resultat får detta bekräftat i ett nytt slutbetyg.

Carin Pärlesköld

Avdelningschef för F-9 och 7-9-skolor/Avdelningschef för centrala elevhälsan och Jobbcirkus - vägledning och utveckling PRAO

Telefon:

Uppdaterad: 10 juni 2022