Träffa Eskilstuna kommun på Springpride 28 maj

23 maj 2022

Som jämställd, välkomnande och inkluderande kommun tror vi på alla människors lika värde. Därför deltar Eskilstuna kommun på Springpride 28 maj. Under hela veckan pågår också olika aktiviteter runt om i kommunen.

Alla som är i kontakt med våra verksamheter ska mötas med respekt. Därför har till exempel Eskilstuna kommun genomfört en utbildningssatsning inom den kommunala skolan. Genom satsningen fick samtliga rektorer på grundskola och gymnasium en utbildning kring unga transpersoners psykiska hälsa och livsvillkor. Alla skolkuratorer och skolpsykologer har också gått en hbtqi+-utbildning.

Eskilstuna kommun arbetar för ett öppet och inkluderande samhälle för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller en annan trosuppfattning, ålder, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Utgångspunkten för vårt arbete är FN:s konvention om mänskliga rättigheter.

I år deltar samtliga förvaltningar inom Eskilstuna kommun i olika aktiviteter och programpunkter under Springpride-veckan som pågår från 23 till 28 maj.

Springpride 28 maj

Du är välkommen att besöka oss i tältet på Fristadstorget där du kan delta i någon av våra aktiviteter. Eskilstuna kommuns tält hittar du på Fristadstorget från klockan 10.00 till 18.00. Pridetåget startar klockan 15.30 från J A Selanders gata.

I tältet händer bland annat detta:

  • Träffa medarbetare från Eskilstuna kommuns olika verksamheter och lär dig mer om vårt hbtqi+-arbete
  • Tipsfrågor
  • Ansiktsmålning
  • Skriv kärlekshälsningar
  • Gör egna armband
  • Utlåning av böcker
  • Aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna
Uppdaterad: 21 juni 2022