Eskilstuna kommun

Nya regler för användning av växtskyddsmedel

17 maj 2022

För att skydda miljön och människors hälsa, har regeringen fattat beslut om ett förbud mot användning av växtskyddsmedel på vissa platser.

Enligt det nya förbudet får växtskyddsmedel inte användas på följande platser:

  • ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete
  • skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till
  • parker, trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till
  • inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt
  • tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö
  • växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande lokaler

Miljösanktionsavgift från 1 juni

Den 1 juni 2022 införs även en miljösanktionsavgift för den som inte följer förbudet. Det kommer att finnas miljösanktionsavgifter både för yrkesmässiga verksamheter och för de som inte är yrkesmässiga användare. Om överträdelsen sker i yrkesmässig verksamhet utgår en miljösanktionsavgift på 20 000 kronor. Om du som inte är en yrkesmässig användare bryter mot förbudet behöver du betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor.

Miljösanktionsavgifterna gör att det får konsekvenser att bryta mot förbudet att använda växtskyddsmedel på otillåtna platser. Genom det här beslutet blir reglerna tydligare och vi kommer allt närmare målet om giftfri miljö.

Läs mer om växtskyddsmedel på Kemikalieinspektionens webbplats.

Uppdaterad: 13 april 2023