Eskilstuna kommun

Kommunen har skickat hjälpsändning till Ukraina

12 maj 2022

Under vecka 19 skickade Eskilstuna kommun, tillsammans med Pingstkyrkan, tre lastbilar med mat och förnödenheter till behövande i Lviv i Ukraina.

Den 14 mars skickade Eskilstuna kommun ett officiellt brev till den politiska ledningen i Lviv där man uttryckte stöd och solidaritet med vänortens befolkning. I svaret på brevet förklarade Lvivs borgmästare Andriy Sadovyy att staden var i stort behov av hjälp. Bifogat fanns en lista på förnödenheter man önskade få översänt. Det handlade till exempel om läkemedel och första förbandsmateriel, men även underställ, hjälmar och ficklampor.

Beslutet att skicka hjälpsändningen togs av en enig kommunstyrelse. Kommuner har rätt att lämna internationellt bistånd i form av till exempel utrustning, rådgivning eller utbildning. Dock får inte kommuner köpa in material som sedan skänks, däremot kan de skicka sådant som redan finns i lager. Eskilstuna kommun har därför skickat sådant som fanns i räddningstjänstens lager och i kommunens beredskapslager. Det handlar om utrustning såsom skyddsglasögon, hjälmar och första hjälpen-lådor.

Kommunens hjälpsändning har körts ner med ett av räddningstjänstens fordon och två av Rekarnegymnasiets lastbilar. Arbetet med transporten sker i samarbete med Pingstkyrkan i Eskilstuna som har lång erfarenhet av biståndsarbete i området. Lastbilarna åkte vecka 19 och kommer att köra ner till Lublin i Polen, där lasten packas om för att sedan köras över gränsen till Lviv i Ukraina.

Uppdaterad: 31 mars 2023