Avgiftsfria p-platser i centrum

11 maj 2022

Från och med 16 maj är det möjligt att parkera avgiftsfritt i centrum. Eskilstuna kommun har skapat över 70 avgiftsfria korttidsparkeringar för att öka tillgängligheten.

I januari fick stadsbyggnadsförvaltningen på Eskilstuna kommun i uppdrag att se över möjligheten att skapa fler avgiftsfria korttidsparkeringar i centrum.

Syftet är ett öka tillgängligheten för korta och snabba ärenden vilket efterfrågats av både näringsidkare och invånare.

Nu är alla nödvändiga trafikföreskrifter beslutade. Från och med 16 maj inför Eskilstuna kommun sammanlagt 74 avgiftsfria korttidsparkeringar i centrum.

Omvandlade bilplatser i biljettområde C3

12 platser med 15-minutersparkering kl 8–20 (8–15)
36 platser med 30-minutersparkering kl 8–20 (8–15)

Dessutom skapas 26 nya parkeringsplatser där det i dag är förbud att stanna/parkera eller taxiplats. 

Helt nya platser

18 platser med 15-minutersparkering
8 platser med 30-minutersparkering

De avgiftsfria korttidsparkeringarna är tillfälliga och gäller fram till 30 september. Skyltningen kommer att bytas ut och förses med en tilläggstavla som informerar om den tillfälliga regeln.

Ambitionen är dock att avgiftsfria p-platser i centrum ska bli permanenta och fler.

Avgiftsfri korttidsparkering 16 maj-30 september

Bruksgatan 12
8 platser P-30 min 8–20 (8–15) ersätter biljettområde C3

Drottninggatan 3
6 platser. P-30 min 8–20 (8–15) ersätter biljettområde C3

Drottninggatan 5

3 platser P-15 min 8–20 (8–15) ersätter biljettområde C3

Kungsgatan
37-39
5 platser P-15 min ersätter förbud att stanna eller parkera

Kriebsensgatan 1
7 platser P-30 min 8–20 (8–15) ersätter biljettområde C3

Nygatan 19–21

5 platser P-15 min ersätter område med förbud att parkera

Nygatan 27
3 platser P-15 min 8–20 (8–15) ersätter biljettområde C3

Rademachergatan 8

8 platser P-15 min ersätter område med förbud att parkera

Rademachergatan mittemot 29–31
8 platser P-30 min ersätter taxiplats

Ridhusgatan 2

6 platser P-15 min 8–20 (8–15) ersätter biljettområde C3

Smedjegatan 29–35

11 platser P-30 min 8–20 (8–15) ersätter biljettområde C3

Västermarksgatan 18

4 platser P-30 min 8–20 (8–15) ersätter biljettområde C3

Uppdaterad: 17 maj 2022