Eskilstuna kommun

Brand på Årbygatan i Årby

Platsen har spärrats av och det är brandrök i området. Det är viktigt att inte andas in denna och att stänga fönster och dörrar så att röken inte kommer in. Vissa vägar i området är avstängda.
Läs mer och följ händelseutvecklingen på Polisens webbplats.
Uppdaterad: 2023-09-25 kl. 13.20

Dags för avgiftskontroll för förskola och fritidshem

27 april 2022

Eskilstuna kommun genomför varje år en avgiftskontroll för att se till att de hushåll som har sina barn i förskolan och på våra fritidshem betalar rätt avgift.

Kontrollen är en rättvise- och trygghetsfråga att alla hushåll ska betala rätt avgift enligt den taxa som finns. Den genomförs i år under mars-april.

Så här gör vi kontrollen

Du som vårdnadshavare ansvarar för att meddela kommunen ditt hushålls inkomst av tjänst samt när inkomsten förändras. I kontrollen jämför vi de inkomstuppgifter ditt hushåll lämnat till oss med den taxerade årsinkomsten som Skatteverket samlar in varje år.

Kontrollen sker med två års fördröjning. Under våren 2022 handlar avgiftskontrollen om taxeringsåret 2020.

Ditt hushålls totala årsinkomst för 2020 enligt Skatteverkets uppgifter delas med 12, vilket ger en genomsnittlig månadsinkomst.

Om du har betalat för mycket

Du som har betalat en för hög avgift får pengar tillbaka. Du får ett utbetalningskort på mellanskillnaden av det belopp du har betalat och det belopp du borde ha betalat.

Om du har betalat för lite

Du som har betalat för låg avgift ska betala in pengar. Du får en retroaktiv faktura på mellanskillnaden av det belopp du har betalat och det belopp du borde ha betalat.

Fakturan ska betalas inom 30 dagar.

Mer information

eskilstuna.se/avgiftskontroll hittar du mer information om avgiftskontrollen.

You will find information in other languages at eskilstuna.se/avgiftskontroll_inotherlanguages

Uppdaterad: 29 mars 2023