Eskilstuna kommun

Tvätta bilen i en särskild biltvätt för miljöns skull

20 april 2022

Om du tvättar din bil i en biltvätt samlas vattnet upp och renas innan det släpps ut – bättre för miljön och för dig helt enkelt. 

Tvätta bilen i en särskild biltvätt för miljöns skull. Det vatten du använt innehåller kemikalier, olja och metaller som är farliga för människor och miljön. I en biltvätt samlas därför vattnet upp och renas innan det släpps ut.

Om du tvättar din bil hemma på gatan eller tomten rinner det förorenade vattnet ofta ner i dagvattenbrunnar och sen orenat rakt ut i våra åar och sjöar. Inom vattenskyddsområden kan det förorenade vattnet också vara skadligt för dricksvattnet.

Här kan du läsa mer om vad du ska tänka på när du tvättar bilen.

Uppdaterad: 20 april 2022