Eskilstuna kommun

Vi testar digital nyckelhantering i hemtjänsten

11 april 2022

Med digital nyckelhantering kan hemtjänstens medarbetare låsa upp och låsa flera olika dörrar med en och samma digitala nyckel. Testet kommer att vara vägledande i det vidare arbetet med att bygga en digital och hållbar stad.

Så fungerar digital nyckelhantering

  1. Montörer installerar ett digitalt lås hos de brukare som berörs.
  2. Hemtjänstens medarbetare får digitala nycklar med personliga behörigheter. Behörigheterna gör att samma nyckel kan användas i flera olika lås under förutbestämda tider.
  3. Hemtjänstens medarbetare låser upp och låser dörrar med den digitala nyckeln. Varje gång den digitala nyckeln används registreras tidpunkt och vem som har använt nyckeln.
  4. Den vanliga nyckeln kan användas som tidigare.

Varför testas digital nyckelhantering?

Digital nyckelhantering ökar säkerheten och tryggheten, eftersom det innebär att risken för att nycklar hamnar i orätta händer minimeras. Varje gång den digitala nyckeln används registreras tidpunkt. Digital nyckelhantering gör också att medarbetare har färre nycklar att hålla ordning på och kan slippa tidsödande resor som vanlig nyckelhantering innebär.

Syftet med testet är att ta reda på vilka behov och krav som finns för digital nyckelhantering inom vård- och omsorgsförvaltningen. Kunskapen vi får från testet ska ligga till grund för en upphandling och breddinförande av digitala lås i hela kommunen.

Var och när testas digital nyckelhantering?

Digital nyckelhantering testas hos personer som får hemtjänst och/eller har trygghetslarm i två utvalda hemtjänstområden inom äldreomsorgen. Testet pågår under april till juni 2022, med möjlighet till förlängning till och med 31 september 2022. De berörda personerna har fått mer information.

Uppdaterad: 19 april 2022