Eskilstuna kommun

EU-projekt ger stöd till ungdomar som drabbats av covid-19

6 april 2022

Eskilstuna kommun deltar i ett projekt som finansieras av Europeiska socialfonden. Projektet syftar till att stötta gymnasieelever, som har påverkats av coronapandemin, att klara sina studier.

- Delprojektet i Eskilstuna kommer ha 40-50 deltagare och vi kommer arbeta med två spår. Dels med elever som vill fokusera på studier, dels med elever som kombinerar praktik och studier, säger Helena Carlström, rektor på Rekarnegymnasiet.

Elever från alla program på Rekarnegymnasiet som uppfyller kriterierna för projektet får möjlighet att få delta i projektet. Undervisningen kommer ske i små grupper, men även individuellt.

- Vi kommer att arbeta med bland annat mentorskap, studiebesök och arbetsmarknadskunskap för att hjälpa eleverna vidare till arbete eller studier, säger Julie Orlov, delprojektledare för React-EU Ung comeback på Rekarnegymnasiet.

Arbetslaget kring eleverna kommer bestå av projektledare, som även är studie- och yrkesvägledare, två lärare, kurator och praktiksamordnare.

Fakta om projektet

React-EU Ung comeback är ett projekt som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) som en del av Europeiska unionens hantering av covid-19 pandemin. Projektets syfte är att hjälpa de elever som påverkats av pandemin för att minska risken för arbetslöshet och utanförskap.

Projektet startade den 1 januari 2022 och pågår till 30 april 2023. Eleverna startar 1 april 2022. Projektägare är Samordningsförbundet i Sörmland och i länet pågår 8 delprojekt. I Eskilstuna kommun drivs projektet på Rekarnegymnasiet och det är främst elever som går eller har gått där som kommer ingå.

Uppdaterad: 3 maj 2022