Eskilstuna kommun

Anläggningslyft nyckeln till priset för årets bästa plan?

1 april 2022

Tunavallen har blivit utsedd till årets bästa plan 2021 av Damallsvenskans spelarförening (spelarnas intresse­organisation). Sedan 2020 pågår ett Anläggningslyft i Eskilstuna kommun. Projektet är ett samarbete mellan Eskilstuna Kommunfastigheter och Eskilstuna kommun med slutdatum 2022.

Totalt är det cirka 30 anläggningar som renoveras och förbättras. Både inomhus- och utomhusmiljöer. På Tunavallen har omklädningsrum fräschats upp, nya förråd och ett nytt gym har byggts samt ny tvättstuga och torkrum. Även läktarstolarna är nya inför årets säsong.

- Att ta hand om våra idrottsanläggningar skapar bra förutsättningar för föreningslivet att bedriva verksamhet vilket i sin tur ger goda förutsättningar för en meningsfull fritid för alla Eskilstunabor. Eskilstuna ska vara en attraktiv plats att besöka, bo, leva och verka i, Anläggningslyftet bidrar verkligen till det, säger Mattias Albers, områdeschef Arenor och friluftsliv, kultur-och fritidsförvaltningen.

Eskilstuna kommun avsätter 10 mkr årligen samtidigt som Eskilstuna Kommunfastigheter avsätter 6 mkr årligen. Arbetet utförs i dialog med föreningslivet och enligt en politiskt beslutad prioriteringsordning. Akuta åtgärder på samtliga anläggningar samt anläggningar för breddidrott för flickor och pojkar är särskilt prioriterade Just nu pågår arbeten på bland annat Skogsängens IP, Årby IP och Mesta IP.

- På Skogsängens IP genomför vi just nu renovering av omklädnings­rum, duschrum och korridorer. På Årby IP sker förbättringsåtgärder av duschrum, toaletter och förråd, och på Mesta IP pågår arbeten med förbättringsåtgärder av duschrum som förväntas bli klara under våren 2022. Anläggningarna får verkligen ett lyft som kommer uppskattas av både eskilstunabor och besökare, säger Armina Begovic, projektledare Kommunfastigheter.

Kontaktpersoner:

Mattias Albers områdeschef Arenor och friluftsliv, kultur- och fritidsförvaltningen: mattias.albers@eskilstuna.se

Armina Begovic, projektledare Kommunfastigheter: 076-698 01 85

Uppdaterad: 19 april 2022