Eskilstuna kommun

Gymnasieskolan satsar på att utbilda för att förebygga våld

29 mars 2022

Gymnasienämnden har avsatt extra pengar för att utbilda personal och elever i MVP (mentorer i våldsprevention). Syftet är att motverka machokultur, utbilda i våldförebyggande utbildningen MVP, stötta och implementera MVP på alla fyra kommunala gymnasieskolor i Eskilstuna.

Totalt satsas 750 000 kronor under två år på ett så kallat idéburet partnerskap med Ungdomsjouren Fria. Medarbetare på samtliga gymnasieskolor kommer utbildas vilka i sin tur sedan utbildar ytterligare medarbetare på skolorna.

- Jämställdhet är ett prioriterat område och vi måste varje dag göra vårt yttersta för att bidra till att skapa ett bättre, mer jämställt och mer jämlikt samhälle. Vi har varit tydliga i det avseende och Ungdomsjouren Fria en viktig part i detta avtal för att nå i mål, säger Robin Tannarp (M), ordförande i gymnasienämnden.

Rekarnegymnasiet arbetar redan enligt arbetssättet MVP och nu är Zetterbergsgymnasiet på gång. Även S:t Eskils gymnasium och Rinmangymansiet kommer införa MVP. Gymnasieskolorna har även ambassadörskap för unga plattform för unga så de engagerar sig och stöttar varandra. Inom grundskolan är Stålforsskolan och Gökstensskolan i gång och arbetar med MVP.

- Under 2022 och 2023 ska överenskommelsen utmynna konkreta stöd- och förebyggande insatser för tjejer och killar i Eskilstuna gällande våld, normer och samtycke, samt för professioner som arbetar med målgruppen inom grund- och gymnasieskolan, säger Fredrik Karlsson, biträdande skolchef för gymnasieskolan i Eskilstuna kommun.

Ungdomsjouren Fria i Eskilstuna och Eskilstuna kommun ser att det finns ett gemensamt behov att ge ett ökat stöd till målgruppen och för att stärka fokus på frågor som rör våld, normer och samtycke.

- Vi är så otroligt glada och stolta att våra lokala politiker vill vara med och satsa på vår verksamhet och på vårt våldsförebyggande arbete för unga, säger Sofia Liedberg, Ungdomsjouren Fria.

Uppdaterad: 2 juni 2022