Dags att lämna in miljörapport, årsrapport och köldmediarapport

15 mars 2022

Du som bedriver en verksamhet som omfattas av rapporterna ska skicka in dem senast 31 mars.

Miljörapport

Berör dig som driver en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet. Rapporten ska skickas in digitalt via den Svenska Miljörapporteringsportalen SMP. Där finns också mer information om vad som ska rapporteras och hur det går till. Här hittar du portalen: smp.lansstyrelsen.se.

Årsrapport

Berör dig som driver en anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet och som tidigare fått föreläggande om krav på årsrapport. Årsrapporten skickas in eller lämnas till miljökontoret.

Köldmediarapport

Du ska lämna in en rapport om din anläggning/aggregat tillsammans motsvarar 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Rapporten från läckagesundersökningen av köldmediumaggregat ska skickas in eller lämnas till miljökontoret.

Här hittar du mer information om köldmedia

Miljökontoret

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 16 mars 2022