Ukraina och omvärldsläget

9 mars 2022

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har vi samlat information på denna sida om hur du kan bidra och hur kommunen påverkas.

Hur kan jag bidra?

Här finns information för dig som på olika sätt vill hjälpa de drabbade i Ukraina eller engagera dig i någon organisation.

Behovet av att hitta familjehem till utsatta barn och ungdomar är redan stort i Eskilstuna. I och med kriget i Ukraina blir behovet ännu större eftersom det förväntas komma ensamkommande barn utan sina föräldrar från Ukraina. Som familjehem tar du emot ett barn eller ungdom i ditt hem för att ge trygghet och gemenskap. Därför är det viktigt att du själv har en trygg och stabil livssituation och du behöver kunna erbjuda barnet ett eget rum. Vill du göra en insats och öppna ditt hem och hjärta och ta emot ett barn eller en ungdom? Anmäl i så fall ditt intresse på familjehemsverige.se

Här kan du läsa mer om vad det innebär att vara familjehem.

Eskilstuna kommun ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn och behöver känna till att de är här för att kunna hjälpa dem. Därför är det viktigt att alla barn och ungdomar som är under 18 år och kommer till Eskilstuna utan föräldrar registreras hos Migrationsverket. När Migrationsverket registrerat barnet kontaktar de skyndsamt kommunen. När kommunen tar emot ärendet från Migrationsverket kommer en socialsekreterare kopplas på och därefter kommer socialtjänsten se till att barnet får sina rättigheter tillgodosedda. Om du som privatperson tagit emot ensamkommande barn är det viktigt att du hjälper dem att bli registrerade hos Migrationsverket. Du kan läsa mer på migrationsverket.se.

Det finns många människor i samhället som är i behov av hjälp för att få en fungerande vardag. Just nu rustar vi även för att på bästa sätt kunna ta hand om ensamkommande barn som kommer till Eskilstuna med anledning av kriget i Ukraina.

Vill du engagera dig och bli god man för ett barn som befinner sig i Eskilstuna utan föräldrar, eller till någon annan som har behöver hjälp med ekonomiska och juridiska frågor? Då kan du göra en intresseanmälan via webbsidan God man, förvaltare och förmyndare. Där kan du även läsa mer om vad det innebär att bli god man.

Eskilstuna kommun har ingen egen insamling men flera organisationer tar emot gåvor och pengar för stöd till de drabbade i Ukraina och samordnar olika hjälpinsatser. Du kan till exempel kontakta Pingstkyrkan eller Röda korsets second hand-butiker i Eskilstuna om du vill skänka saker, kläder eller andra förnödenheter.

Är du beredd att hjälpa till när det gäller?

Det kan handla om att sprida viktig samhällsinformation på olika språk vid ett stort elavbrott. Du kan få köra bandvagn vid en storskalig skogsbrand. Du kanske är intresserad av kriskommunikation i allmänhet. Olika kompetenser behövs beroende på vilken typ av samhällsstörning som inträffar. Läs mer på eskilstuna.se/frg

Som medlem i en frivillig försvarsorganisation kan du bidra till att samhället fortsätter att fungera under kris och krig och att dina medmänniskor får stöd och hjälp. Läs mer om frivilliga försvarsorganisationer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.

Mycket information sprids i media och sociala medier. Det är viktigt att vara källkritisk, det vill säga att värdera information som sprids. Är avsändaren till informationen trovärdig? Avstå från att sprida information som du inte säkert vet stämmer. Läs mer om källkritik på krisinformation.se.

Om du är fastighetsägare och har lägenheter för uthyrning till människor som flytt, ska du höra av dig till Migrationsverket. Läs mer på på Migrationsverkets webbplats.

Vad gör kommunen?

Eskilstuna kommunkoncern följer löpande utvecklingen i Sverige och omvärlden med anledning av situationen i Ukraina och samordnar kommunens insatser och åtgärder.

Eskilstuna kommun ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn och behöver känna till att de är här för att kunna hjälpa dem. Därför är det viktigt att alla barn och ungdomar som är under 18 år och kommer till Eskilstuna utan föräldrar registreras hos Migrationsverket. När Migrationsverket registrerat barnet kontaktar de skyndsamt kommunen. När kommunen tar emot ärendet från Migrationsverket kommer en socialsekreterare kopplas på och därefter kommer socialtjänsten se till att barnet får sina rättigheter tillgodosedda. Om du som privatperson tagit emot ensamkommande barn är det viktigt att du hjälper dem att bli registrerade hos Migrationsverket. Du kan läsa mer på migrationsverket.se.

Eskilstuna kommun har blivit ombedda via Länsstyrelsen Sörmland att skyndsamt ta fram tillfälliga boendeplatser till flyktingar från Ukraina, så kallade evakueringsplatser. Den 10 mars rapporterade Eskilstuna kommun till Länsstyrelsen Sörmland att vi hittills fått fram 210 boendelösningar till flyktingar från Ukraina. I dagsläget har Eskilstuna kommun inte några flyktingar som bor på evakueringsboende.

Välkomsten tar emot dig som är ny i Sverige och som har barn mellan 1 och 19 år. Hos oss får hela familjen information om förskola, skola, gymnasiet och samhället. För att delta i verksamheten behöver du besöka Eskilstuna kommuns kontaktcenter i Värjan för att registrera dig.

Välkomsten är Eskilstuna kommuns mottagningsenhet för nyanlända barn och ungdomar. Här kan du läsa mer om Välkomsten.

Kommunens krisberedskap

Du kan läsa mer om kommunens ansvar och ditt eget ansvar vid en allvarlig händelse på sidan Samhällsskydd och beredskap.

Nationell beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats kan du läsa mer om Sveriges beredskap i händelse av kris eller krig.

Skyddsrum

I Sverige finns drygt 65 000 skyddsrum och ungefär sju miljoner skyddsplatser. Dessa skyddsrum finns spridda i vanlig bebyggelse och används i fredstid som helt vanliga lokaler. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ett övergripande ansvar för landets skyddsrum.

Här hittar du karta, frågor och svar och information om skyddsrum i Eskilstuna och Torshälla.

Sveriges säkerhetspolitiska läge

På webbplatsen krisinformation.se finns samlad information om det säkerhetspolitiska läget. Försvarsmakten följer noga utvecklingen av säkerhetsläget. Läs mer om säkerhetsläget på Försvarsmaktens webbplats.

I mitten av maj skickade kommunen, tillsammans med Pingstkyrkan, tre lastbilar med mat och förnödenheter till behövande i Lviv i Ukraina. Beslutet att skicka hjälpsändningen togs av en enig kommunstyrelse.

Risk för utsatthet och trafficking

Största delen av flyktingar från Ukraina är kvinnor och barn. Det ökar risken för utsatthet hos denna grupp människor. Om du har kontakt med flyktingar, låt dem ta del av detta informationsmaterial från Jämställdhetsmyndigheten om utsatthet och trafficking. Materialet finns både på ukrainska, ryska och engelska.

Vid misstanke eller kännedom om att barn far illa eller anmälan om missbruk samt våldsutsatthet, ta kontakt med Socialförvaltningen via Eskilstuna Direkt på telefon:
Kontorstid 08.30-16.00 telefon 016-710 10 00
Efter kontorstid socialjouren. Ring 112 för att nå socialjouren

Stöd vid oro

Känner du dig orolig? Det finns flera sätt att minska din oro och det finns flera organisationer dit du kan vända dig om du behöver någon att prata med. På krisinformation.se finns det information om var du kan vända dig. Läs mer på sidan Stöd vid oro.

Miryame Malmquist

Krisberedskapssamordnare

Telefon:

Uppdaterad: 12 januari 2024