Mottagningsenheten – din väg in till biståndskontoret

27 januari 2022

Biståndskontoret förbättrar servicen till invånare genom att införa en mottagningsenhet som kontaktväg in för alla nya ärenden. Mottagningsenheten finns på plats från och med 1 februari 2022.

Mottagningsenheten hjälper dig i frågor som rör omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar. Du kan få råd, svar på frågor, hjälp med att ansöka om stöd eller att göra en orosanmälan.

Mottagningsenheten är tillgänglig via e-postadressen Vof.mottagningsenhet@eskilstuna.se och telefonnummer 016-710 52 60. Telefontiden är måndag, tisdag, torsdag, fredag 10.00-16.00, onsdag 13.00-16.00. Stängt för lunch 12.00-13.00. Du kan också besöka mottagningsenheten på Drottninggatan 16A, samma besökstider som telefontider.

Du som söker bistånd för första gången kan gärna använda biståndskontorets e-tjänster som finns på eskilstuna.se. Följande e-tjänster finns i dagsläget:

E-tjänsterna kommer att utvecklas under 2022.

Egen biståndshandläggare

Förutom mottagningsenheten införs två utredningsenheter på biståndskontoret. Ärenden från mottagningsenhet kommer att slussas till utredningsenheterna, där den som behöver hjälp får kontakt med en egen biståndshandläggare. Personer som redan har pågående ärenden kommer att få ett brev med mer information.

– De här förändringarna är resultatet av intervjuer som vi har haft med såväl personer som får biståndsbeslut som deras anhöriga och samarbetspartners. Med en gemensam mottagningsenheten vill vi förenkla för alla som ska kontakta oss för första gången. Vi erbjuder ett gemensamt telefonnummer med utökade telefontider. Dessutom ska de som redan har pågående ärenden hos oss bara behöva ha kontakt med en handläggare. Det ska vara lätt att hitta rätt och alla som kontaktar biståndskontoret ska få likvärdig, god service, säger Monica Helmisaari, biståndschef.

Biståndskontorets uppdrag

Biståndskontorets huvuduppgift är att utreda behov och besluta kring bistånd enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det kan exempelvis handla om hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller daglig verksamhet och sysselsättning. Biståndskontoret utreder och beslutar också om bostadsanpassningsbidrag och avgifter för beviljade insatser.

Mottagningsenheten biståndskontoret

Hjälper dig i frågor som rör omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar. Du kan få råd, svar på frågor, hjälp med att ansöka om stöd eller att göra en orosanmälan. Du som har pågående ärenden ska kontakta din handläggare direkt.

Telefon:

  • 016-710 52 60, Måndag, tisdag, torsdag, fredag kl. 10.00-16.00. Onsdag kl. 13.00-16.00. Stängt för lunch kl. 12.00-13.00.

Besöksadress

Postadress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag, tisdag, torsdag, fredag kl. 10.00-16.00. Onsdag kl. 13.00-16.00. Stängt för lunch kl. 12.00-13.00.

Uppdaterad: 18 oktober 2022