Ny skatepark i Årby

26 januari 2022

En ny skatepark ska byggas i Årby. Den kommer ligga vid Bollhuset, där Prästängsgatan möter Årbygatan.

Skateparken och aktivitetsytorna ska anläggas i stadsdelen Årby. Avsedd yta används inte idag och förhoppningen är att projektet ska bli ett bra komplement till övrig ungdoms- och idrottsverksamhet i Årby och närliggande Munktellstaden. Det totala området för skatepark och kringliggande aktivitetsytor är cirka 7000 m2.

Skateparken planeras stå färdig under 2023. Det är senare än den ursprungliga tidsplanen. Det beror på att anbuden i upphandlingen var högre än vad som finns i investeringsbudget, som en följd av att kostnader för byggnation har ökat mycket. Kommunen gör om upphandlingen, där delar behöver väljas bort. Föreningslivet är fortsatt delaktiga.

Uppdaterad: 6 april 2022