Eskilstuna kommun

Krogar i samarbete med kommun och polis för en narkotikafri krogmiljö

21 januari 2022

I konceptet Krogar mot knark samarbetar medverkande krogar och restauranger med Eskilstuna kommun och polisen för att minska och försvåra användandet av narkotika i krogmiljön.

I dagsläget har tolv krogar och restauranger skrivit under samarbetet men fler är välkomna att ansluta sig. De medverkande krogarna och restaurangerna tar aktivt avstånd från narkotika med ambitionen att få en narkotikafri krogmiljö.

– Samarbetet är en viktig del i vårt arbete med att bekämpa narkotikaförsäljning och missbruk. Våra krögare är hårt ansatta av de problem som uppstår genom att personer ägnar sig åt detta. Därför är det oerhört viktigt att med gemensamma krafter motarbeta detta men hela samhället måste hjälpas åt. Både du och jag har ett ansvar att vara vaksamma, anmäla och agera i alla tänkbara sammanhang, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Det är den här typen av samverkan som ökar kraften i vårt brottsförebyggande arbete. Antalet företagare som vill ingå i samarbetet visar på att det finns en stor vilja, bland de som driver krogar i Eskilstuna, att bidra till en narkotikafri miljö för deras gäster. Med den viljan och utbildad personal utgör de en viktig kraft i vårt gemensamma arbete som tillsammans genomförs med polisen och Eskilstuna kommun, säger Christer Sjöqvist, lokalpolisområdeschef i Eskilstuna.

–Alla kan göra något för att försvåra, förhindra och förebygga narkotika i Eskilstuna men det är svårt att stå ensam. Därför är det viktigt att så många krogar och restauranger som möjligt ansluter sig till Krogar mot knark för att signalera att ingen accepterar narkotika i sin arbetsmiljö. Ytterligare fyra krogar har anslutit sig och skriver under det nya avtalet så nu är det totalt tolv krogar som ingår i samarbetet, säger Eva Carlsson, brottsförebyggande samordnare i Eskilstuna kommun.

Fakta om Krogar mot knark i Eskilstuna

Eskilstuna kommun och Polismyndigheten har tillsammans med krogar och restauranger i Eskilstuna sedan 2016 jobbat med konceptet Krogar mot knark. Genom konceptet vill de medverkande parterna tillsammans minska och försvåra användandet av narkotika i krogmiljön. Nu skriver Eskilstuna kommun, polisen och krögare gemensamt under ett nytt samarbetsavtal.

Samarbetet regleras i ett gemensamt avtal mellan krogen, Eskilstuna kommun och polisen där riktlinjer och arbetsmetoder tagits fram tillsammans. Krogarna tar aktivt avstånd från narkotika med ambitionen att få en narkotikafri krogmiljö. Krogen har nolltolerans avseende droganvändning hos personalen. Krögaren åtar sig bland annat att vid misstanke om missbruk hos en medarbetare kräva drogprov.

Krogar och restauranger som är med i samarbetet Krogar mot knark:

Här kan du ta del av samarbetsavtalet Krogar mot knark

Uppdaterad: 24 januari 2022