Unga och förebyggande insatser i fokus i nytt medborgarlöfte

18 januari 2022

Eskilstuna kommun och Polismyndigheten samverkar för att förebygga brott och öka tryggheten i Eskilstuna. Ett nytt gemensamt medborgarlöfte finns nu på plats som sträcker sig över två år. Medborgarlöftet fokuserar på förebyggande insatser och samverkan för att minska missbruk av narkotika bland unga människor.

Samverkan mellan kommun, polis och andra parter är en förutsättning för att långsiktigt lyckas med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Därför fortsätter och fördjupar Eskilstuna kommun och polisen sitt samarbete inom SSPF som är en samverkansmodell mellan skola, socialtjänst, polis och fritid.

– Jag är nöjd över att kommunens och polisens samarbete fortsätter att stärkas och att båda parter är lyhörda för medborgarnas önskemål och prioriteringar. Tidiga och förebyggande insatser så som Trygga unga är viktiga för att öka tryggheten här i Eskilstuna och vi måste göra det tillsammans: medborgare, kommun och polis. Resultaten kommer när vi fortsätter vårt arbete tillsammans men vi måste ha tålamod, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Vårt nya Medborgarlöfte, vilket vi avger tillsammans med Eskilstuna kommun, har fokus på brottsförebyggande arbete kopplat till ungdomar och narkotika. Genom vårt gemensamma Medborgarlöfte visar vi både internt inom Polisen och Eskilstuna kommun, men även mot medborgarna, att vi tillsammans prioriterar och kraftsamlar vår samverkan, i syfte att minska missbruk av narkotika bland unga människor, säger Christer Sjöqvist, lokalpolisområdeschef i Eskilstuna.

Samverkan och tidiga insatser en förutsättning för att lyckas

I Eskilstuna är rätten att vistas i det offentliga rummet utan att känna otrygghet grundläggande. Genom ökad samverkan och förebyggande åtgärder är målsättningen att skapa en trygghetsskapande kraft som gör Eskilstuna till en trygg och inkluderande kommun att bo, verka och leva i. Som stöd i arbetet finns nu ett nytt gemensamt medborgarlöfte från Eskilstuna kommun och polisen på plats. Medborgarlöftet sträcker sig över två år till och med 2023.

Kontinuerlig uppföljning av arbetet

Det lokala brottsförebyggande rådet styr och följer upp arbetet inom ramen för samverkansavtalet och medborgarlöftet. Rådet består av politisk styrgrupp och lokalpolisområdeschef. Rådet rapporterar löpande till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Här kan du ta del av medborgarlöftet för år 2022 och 2023
Uppdaterad: 18 januari 2022