Snabbt stigande sjukfrånvaro i våra verksamheter

13 januari 2022

Smittspridningen av covid-19 ökar snabbt liksom sjukfrånvaron inom våra verksamheter. Vi har nu höjt beredskapen och aktiverat den centrala krisledningen.

Smittspridningen av covid-19 ökar. Inom Eskilstuna kommun är det allt fler medarbetare som är sjukskrivna eller hemma i karantän eller för vård av barn.

En ökande frånvaro är att vänta och för att säkerställa att nödvändig verksamhet fortfarande kan bedrivas har vi höjt beredskapen och aktiverat den centrala krisledningen.

Vård- och omsorgsverksamheter

Tidigare i veckan aktiverades krisledningen inom vård- och omsorgsförvaltningen och där man nu avråder från besök på de boenden där det finns smitta.

Antalet brukare med bekräftad covid-19 inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter är totalt 33 personer. Det aktuella smittspridningsläget presenteras även fortsatt varje vecka på eskilstuna.se.

Bland medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningen ligger den totala frånvaron – på grund av sjukdom och vård av barn – på 19,1 %.

– Vård- och omsorgsförvaltningen har ett ansträngt läge med hög sjukfrånvaro hos medarbetarna, säger Johan Lindström som är förvaltningschef på vård- och omsorgsförvaltningen.

– Vi arbetar intensivt med att, trots en ökande sjukfrånvaro, säkra vårt kärnuppdrag så att vi kan fortsätta ge nödvändiga insatser till den enskilde,

Förskola och skola

Första veckan på vårterminen märker barn- och utbildningsförvaltningen av en ökad frånvaro bland sina medarbetare jämfört med december.

Av 3 600 månadsanställda är drygt 17 % frånvarande, antingen på grund av sjukdom, vård av barn eller karantän. Framför allt är det grundskolans medarbetare som är drabbade.

I höstas låg sjukfrånvaron i snitt på 11 % för förvaltningens medarbetare. Även många barn och elever är hemma på grund av sjukdom eller karantän.

– Vi ser allvarligt på situationen. Det är en hög frånvaro bland våra medarbetare som ser ut att öka lite varje dag. Det bidrar så klart till ett ansträngt läge i de drabbade verksamheterna. Vi följer utvecklingen noga och försöker underlätta verksamheternas arbete så mycket vi kan så att de får fokusera på att ge våra barn och elever undervisning, säger Ingrid Sköldmo, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Eskilstuna kommun följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Regionens smittskydd ger. Inför terminsstart har det från Region Sörmland kommit nya rekommendationer för smittspårning och stängning av skolorna.

– Det är tydligare instruktioner för när en verksamhet kan stängas om smitta uppstår. Kopplat till nuvarande smittspridning som går väldigt snabbt är vår bedömning är att det troligen kommer innebära ett ökat antal nedstängningar, säger Ingrid Sköldmo.

På eskilstuna.se finns information över hur kommunens verksamheter påverkas av pandemin och hög sjukfrånvaro.

Uppdaterad: 14 januari 2022