Snabbtester för ovaccinerade medarbetare i särskolan

10 januari 2022

Tuna skolområde på grundsärskolan, den anpassade avdelningen Stjärnan på Odlarens förskola samt gymnasiesärskolan kommer införa snabbtest för Covid-19 bland sina medarbetare för att minska risken för spridning av Covid-19.

Det har beslutats av ordföranden i förskole- grundskole- och gymnasienämnden idag. Många av barnen och eleverna i de här verksamheterna är extra sköra och riskerar att bli svårt sjuka om de smittas av Covid-19.

I vissa verksamheter finns barn och elever som är särskilt utsatta under pågående pandemi. Det gäller barn och elever som enligt Socialstyrelsen är i riskgrupp för att bli svårt sjuka eller dö, om de smittas av covid-19.

- Många av våra elever är sköra och riskerar bli svårt sjuka om de smittas av Covid-19. Därför är det viktigt att vi kan ge dem extra skydd genom att införa snabbtest inför varje arbetspass. Medarbetare som har giltigt vaccinationspass eller har haft covid-19 inom de senaste sex månaderna omfattas inte av testerna, säger Pernilla Lindström, rektor Tuna skolområde

I Tuna skolområde ingår skolorna Idunskolan, Odlarskolan 1 och 2 samt Ärsta grundsärskola. I förskolan gäller beslutet den anpassade avdelningen Stjärnan på Odlarens förskola. För gymnasiet gäller beslutet gymnasiesärskolan.

- Den största skillnaden mellan de här verksamheterna och övriga verksamheter inom för- och grundskola är att vi har få barn och elever i våra lokaler och att personalen arbetar väldigt nära dem för att kunna ge omsorg och omvårdnad. Barnen och eleverna hos oss har få kontaktytor både på och utanför och skolan. Det känns bra att vi genom testerna ytterligare begränsar risken för att våra barn och elever ska bli smittade säger Pernilla Lindström.

Uppdaterad: 12 januari 2022