Störningar i kommunens trygghetslarm

Trygghetslarmen är tillfälligt ur funktion. Vid behov ring nödnumren 070-086 62 57 eller 070-086 62 58.

Uppdaterad: 2023-03-23 kl. 10.05

Utdelning av arbets- och kulturstipendier för 2021

15 december 2021

Nu sker den första utdelningen av arbets- och kulturstipendier för enskilda kulturaktörer som Eskilstuna kommun inrättade 2021.

Stipendierna på totalt 200 000 kronor årligen ger möjlighet att stimulera och bredda kommunens kulturella liv. Det är ett sätt att uppmuntra och stödja kulturellt verksamma personer inom kommunen.

Arbetsstipendiet ska göra det möjligt för aktiva kulturarbetare/konstnärer att under viss tid koncentrera sig på och utveckla sitt konstnärliga arbete.

2021 års stipendier tilldelas

Carina Marklund

Carina Marklund har under en lång tid visat på ett professionellt och aktivt konstnärskap. Hon har varit representerad på gallerier och konsthallar i både Eskilstuna och nationellt och har erhållit flera offentliga konstuppdrag. Marklund arbetar i textil, ofta i en kombination av både screentryck, broderi och applikationer med figurativa motiv från naturen. Genom konsten vill Marklund uppmärksamma människor på den fantastiska artrikedom och intelligens som vår natur besitter och vikten av att vi måste skydda och värna allt levande. 2021 blev hon utnämnd till årets Sörmlandskonstnär av Konstfrämjandet Sörmland. Hennes konstnärskap är i ständig utveckling med en stor hantverksskicklighet och nyfikenhet att hitta nya arbetssätt.

Carina Marklund tilldelas 2021 års arbetsstipendium på 70 000 kronor för att möjliggöra en plats och utrustning för att fortsätta utveckla och fördjupa sitt konstnärskap och textila metoder.

Jannine Rivel

Jannine Rivel, koreograf och dansare, har varit representerad med sina verk i städer som Berlin, New York och Stockholm med rötter, bas och hjärta i Eskilstuna. Rivel utforskar ofta våra sinnen och kroppars relation till rörelse och rumslighet, där dansen inte sällan intar oväntade platser och möter publiken på tågstationen, i mataffären eller shoppinggallerian. Genom Mer Dans åt Folket engagerar hon lokala, regionala och nationellt professionellt verksamma dansare, musiker, konstnärer och filmare med en outtröttlig mission att stärka dansens position och intresse i kommunen och regionen. Rivel är utbildad vid Kungliga Svenska Balettskolans Yrkesdansarutbildning, Stockholms Dans och Cirkus högskola (BA), Stockholms Dramatiska Högskola (MA) och Susan Klein School of Movement and Dance i New York.

Jannine Rivel tilldelas 2021 års arbetsstipendium på 70 000 kronor för att utveckla sin konstnärliga praktik, fördjupa sina dansprocesser och utforska skrattets rörelse inför kommande koreografiska verk.

Niklas Mulari

Niklas Mulari återvände efter sin konstnärliga utbildning på Kunstakademiet i Trondheim och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm till sin hemort Eskilstuna. I sitt konstnärskap jobbar han med måleri liksom skulptur, ofta i det storskaliga formatet. Mulari har fått många gestaltningsuppdrag och i Eskilstuna möts vi av hans verk Planteraren i en rondell i Skiftinge. Hans skulpturer är vanligtvis föreställande, medan måleriet ofta är abstrakt med en lekfullhet av form och färg. Niklas Mulari finns representerad i Eskilstuna konstmuseums samling och hans offentliga verk finns att skåda runt om i Sörmland.

Niklas Mulari tilldelas Eskilstuna kommuns kulturstipendium på 20 000 kronor för sitt konstnärliga arbete i kommunen och regionen.

Stanislaw Lux

Konstnären Stanislaw Lux har en konstnärlig utbildning från Konsthögskolan i Gdansk i Polen och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Sedan många år tillbaka är han bosatt och verksam i Eskilstuna. Lux arbetar med konsten utifrån barnens spontana och genuina fantasi och brinner för att lyfta fram det barn skapar, ett arbetssätt han kommit att kalla Parvulism. Stanislaw Lux arbetar ofta i form av skulptur och har genom åren återkommande arbetat med barn och unga i Årby så som med det offentliga verket i Årby Tunnel som invigdes i november 2021.

Stanislaw Lux tilldelas Eskilstuna kommuns kulturstipendium på 20 000 kronor för sitt arbete med att inkludera barn och unga och genom sin konst synliggöra deras tankar.

Thomas Rydell

Thomas Rydell har en gedigen utbildning med fokus på klassisk gitarr, komposition och arrangering. Han har lång erfarenhet som kompositör till bland annat film och TV. Hans kompositioner har kunnat höras i program på SVT, TV4, Netflix, NRK (Norge), ZDF (Tyskland), National Geographic Channel, History Channel och CBS (USA) men också i flertalet filmer. Han har även producerat och komponerat musik till lokala sammanhang, bland annat i samarbete med Eskilstuna symfoniorkester, och har framförts på konstmuseer, kyrkor och bibliotek runt om i regionen.

Thomas Rydell tilldelas Eskilstuna kommuns kulturstipendium på 20 000 kronor för sin bredd och kompetens att skapa musik som lyfter varje sammanhang.

Om stipendierna

Under ansökningsperioden 10 september–11 oktober 2021 inkom sammanlagt 26 ansökningar som fördelade sig över olika konstformer med tonvikt på bild och form.

Beredande grupper inom de olika konstarterna har förberett ansökningarna och tagit fram förslag på stipendiater. I dessa beredande grupper har sakkunniga inom områdena deltagit tillsammans med medarbetare på kultur- och fritidsförvaltningen.

Stipendiaterna uppmärksammas under en kulturfest 2022. Kulturfesten innehåller kulturinslag, mat, mingel samt utdelning av kulturstipendier, arbetsstipendier och Eskilstunas Musikpris 2020 och 2021.

Therese Jonasson

Kulturutvecklare

Telefon:

Uppdaterad: 3 maj 2022