Fler aktiviteter i Eskilstunas vård- och omsorgsboenden

13 december 2021

Under 2021 pågår en satsning som ska öka utbudet av aktiviteter för boenden på Eskilstuna kommuns äldre- och demensboenden. Bland annat får alla enheter på boendena ett varsitt kit med aktivitetsmaterial.

Arbetet med aktiviteter i kommunens vård- och omsorgsboenden har stått tillbaka en period på grund av coronapandemin. Det ville vård- och omsorgsförvaltningen ändra på under 2021. Därför avsattes pengar till en satsning som ska öka aktivitetsutbudet.

Satsningen består av flera delar:

  • Inköp av aktivitetsmaterial.
  • Information och inspiration i form av filmer, föreläsningar, träffar och ett aktivitetsbibliotek med exempel på aktiviteter. Särskild fokus har lagts på chefer och det 40-talet medarbetare som är så kallade kultur- och aktivitetsombud, med ett med särskilt ansvar för aktiviteter för de boende.

Aktiviteter är viktiga för att varje person ska känna en variation i vardagen, uppnå livskvalitet och få vara delaktig i sin vardag så man helt enkelt mår bättre och behåller sina förmågor längre. Det förebygger en rad sjukdomar och känslan av ensamhet som är direkt skadlig för oss. Med den här satsningen ville vi få en nystart, nytt engagemang hos personal och chefer och även ge kompetensökning, säger Nina Berglund, friskvårdskonsulent och samordnare för satsningen.

Aktivitetsombuden på de olika boendena har önskat aktivitetsmaterial som de skulle vilja ha på respektive boende och enhet. Det handlar om allt från pysselmaterial och spa-kit för gemensamma trivselkvällar till bollar, högtalare och pussel.

Målet med den här satsningen är att öka engagemanget för aktiviteter på boenden. Men även att få till material som kan användas i utbildningssyfte och uppdatera rutiner som ska gälla framöver. I början av projektet fick alla aktivitetsombud fylla i en enkät där de skattade hur läget var just då, i slutet av året ska de fylla i enkäten igen så att vi kan se resultatet av satsningen, säger Nina.

Uppdaterad: 13 januari 2022