Mälardalens högskola blir universitet

9 december 2021

9 december 2021 beslutade regeringen att högskolan blir universitet från och med 1 januari 2022.

Mälardalens högskola (MDH) är idag Sveriges största högskola med närmare 20 000 studenter och har campus i både Eskilstuna och Västerås. Det har under många år funnits ett stort engagemang för att göra MDH till universitet. Engagemanget har drivits av det växande behovet av kompetensförsörjning, forskning och innovationskraft hos näringsliv och offentlig sektor. Nu har regeringen beslutat att MDH blir universitet från och med 1 januari 2022 vilket gör Eskilstuna till en universitetsstad.

Att gå från högskola till universitet innebär bland annat:

  1. Ökat forskningsanslag. Anslaget för forskning- och forskarutbildning ökar från 151 miljoner kronor 2021 till 283 miljoner kronor 2022.
  2. Generella rättigheter att utfärda examen på forskarnivå. Universitet och högskolor skiljer sig åt framför allt genom att universiteten har ett generellt tillstånd att utfärda examen på forskarnivå, medan högskolor behöver ansöka om tillstånd för forskarutbildning inom specifika områden.
  3. Fler medarbetare. Förhoppningen är att universitetsstatusen kommer att innebära närmare 350 nya medarbetare under de kommande åren, då det statliga forskningsanslaget även kompletteras med extern finansiering och samverkan. Det handlar både om forskar- och lärartjänster och om administrativa stödtjänster för att kunna utveckla forskningsverksamheten.
  4. Holdingbolag. Regeringen föreslår möjligheten att inrätta ett holdingbolag under 2022 som ska kopplas an till forskning- och utbildning på forskarnivå. Ett holdingbolag öppnar upp för möjligheten att kunskap inom utbildning och forskning kan komma samhället till nytta genom att kommersialisera forskningsresultat.

Läs pressmeddelandet på Mälardalens högskolas webbplats.

Uppdaterad: 10 december 2021