Grundskolan kraftsamlar för ökad närvaro och höjda kunskapsresultat

1 december 2021

Grundskolan i Eskilstuna inför gemensamma rutiner i alla skolor för att öka närvaron och få fler elever i årskurs 9 att bli behöriga till gymnasiet.

Skolans viktigaste uppgifter är att höja kunskapsnivån, lägga grunden för ett yrkesliv eller inspirera till högre studier. En del i det arbetet är att öka närvaron och få fler behöriga till gymnasiet.

Frånvaron i Eskilstunas kommunala grundskolor är hög. I genomsnitt är eleverna borta cirka 15 procent av sin skoltid. Samtidigt är det ungefär 15 procent av eleverna som inte uppnår gymnasiebehörighet.

Frånvarotrappan

För att förebygga problematisk frånvaro har alla kommunala grundskolor börjat arbeta med en modell som kallas Frånvarotrappan. Modellen innehåller tydliga rutiner för hur eleverna ska fångas i olika stadier av frånvaro och sätta in adekvata insatser.

- Om vi kan öka närvaron får eleverna bättre förutsättningar att nå målen och att må bättre.Att uppmärksamma frånvaro i ett tidigt skede leder oftast till att eleverna inte hamnar i lång oroande frånvaro, säger Carin Pärlesköld, områdeschef grundskolan

Resultat av arbetet

Skiftingehus var bland de första skolorna i Eskilstuna som började använda modellen. De har varit igång sedan förra hösten och nu börjar de se tydliga resultat av arbetet.

- Under de tre första månaderna den här terminen kan vi se att några elevers frånvaro har minskat från 30 procent till 15 procent utifrån arbetet med Frånvarotrappan, säger Ingmarie Lindkvist, rektor på Skiftingehus

Skolan ser även en vinst med att modellen gett skolan ett likvärdigt språk mellan kollegor när det gäller oroande skolfrånvaro. Lärarna har också höjt medvetenheten i arbetet med frånvaro och uppmärksammar frånvaron än mer tydligt.

- Frånvarotrappan används i olika varianter i flera kommuner i Sverige. Den modell vi använder i Eskilstuna är framtaget efter en processkartläggning av våra skolors behov. Vi har även hämtat inspiration från andra kommuner, till exempel Sollentuna, säger Peter Ledin, utvecklingscoach i grundskolan.

Uppdaterad: 2 december 2021