Regeringen uppmärksammar Rekarnes promenader

Lärare och elever är ute på promenad.

10 november 2021

Schemalagda promenader för elever i sex klasser på Rekarnegymnasiet. Grundidén kommer från skolans samarbete med Generation Pep men idén har utvecklats för att passa in på skolan. Nu har även Regeringens kommitté för främjande av ökad fysisk aktivitet (Främjafys) uppmärksammat arbetet.

– I början var jag emot det, då tyckte jag det var slöseri på tid. Men efter ett par veckor tycker jag att det har gjort lite nytta och jag känner mig piggare, säger Julia Neumann, elev på

Sedan början på höstterminen har sex klasser på samhällsvetenskapsgrogrammet, med inriktning beteendevetenskap, (SABET) promenad på schemat. Tillsammans med sina lärare går klasserna på promenad i 15 minuter, två gånger i veckan, så kallade Pep walks.

Karin Lindblom som är ansvarig för Generation Pep på Rekarnegymnaset berättar att syftet med promenaderna är att minska stillasittande bland eleverna och skapa goda vanor. Dessutom visar forskning på vinster med rörlighet och frisk luft kopplat till inlärning.

Satsningen med schemalagda promenader har även uppmärksammats av Regeringens kommittee för främjande av ökad fysisk aktivitet. Karin Lindblom blev inbjuden till ett webinarium som kommitté arrangerade för att inspirera andra skolor runt om i Sverige att få in mer rörelse i vardagen.

– I ett samtal med Carolina Klüft från Genartion Pep fick jag berätta om satsningen som Rekarne gjort och dela med mig av vårt upplägg och vilka framgångsfaktorer som vi hittills sett, berättar Karin Lindblom.

Här hittar du pressmeddelandet från Regeringskansliet

Läs mer om Främjafys och titta på webinariet

Fakta: Främjafys

Kommittén ska genom utåtriktat arbete bland annat öka den allmänna kunskapen om de positiva effekterna som fysisk aktivitet bidrar till. Kommittén ska knyta en eller flera referensgrupper till sig med representanter från regioner, kommuner, det civila samhället, idrottsrörelsen och friluftsorganisationer, näringslivet samt forskarsamhället. I uppdraget ingår även att sprida framgångsfaktorer och goda exempel på metoder som främjar fysisk aktivitet i befolkningen samt lämna förslag på åtgärder som främjar fysisk aktivitet. Källa Regeringskansliet

Fakta: Generation Pep

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Målsättningen är att ena människor, organisationer och företag för att tillsammans underlätta för alla barn och ungdomar att leva ett hälsosamt liv. Initiativtagare är Kronprinsessparet och bakom initiativet står ledande svenska företag, stiftelser och ideella organisationer.

Läs mer på Generation Peps webbplats

Uppdaterad: 10 november 2021