Resultat av årlig föreningslivs­undersökning

8 november 2021

Varje år genomför kultur och fritidsförvaltningen en undersökning bland föreningslivet i Eskilstuna kommun.

Årets enkät skickades till samtliga föreningar i kommunens föreningsregister, totalt 532 föreningar. Enkätundersökningen har en svarsfrekvens på 37,59% (en ökning från 2020 då 31,97% av föreningarna svarade). Enkäten gick att besvara mellan 26 augusti tom 10 september 2021.

Resultat av årlig föreningslivs­undersökning.

Ett urval av resultatet

  • 44% av de svarande är ordförande för en förening.
  • 47% av de svarat hyr en anläggning av kommunen.
  • 89% av de som svarat är ganska nöjda eller mycket nöjda med den lokal eller anläggning som de hyr av Eskilstuna kommun.
  • 51% av de som svarat har ansökt om föreningsbidrag under de senaste 12 månaderna.
  • 44% har ansökt och fått ekonomiskt stöd (helt eller delvis) av Eskilstuna kommun.
Uppdaterad: 3 maj 2022