Ny översiktsplan ska bidra till fler bostäder och arbetstillfällen

26 oktober 2021

En illustration som föreställer Eskilstunaån och Munktellområdet så som det skulle kunna se ut i framtiden. 

I den nya översiktsplanen tar Eskilstuna planeringsmässigt höjd för 130 000 invånare, 15 000 bostäder och 18 000 tillkommande arbetstillfällen till år 2030. Översiktsplanen har en central roll i kommunens arbete med att formulera strategier för en långsiktigt hållbar utveckling när framtidens Eskilstuna ska byggas.

Den nya översiktsplanen är nu antagen av kommunfullmäktige och har vunnit laga kraft. Målen för den fysiska planeringen är att skapa förutsättningar för både ”det goda livet” och en långsiktigt hållbar användning av mark- och vattenområden i Eskilstuna kommun.

Människor med olika livsvillkor, i olika åldrar och skeenden i livet ska uppfatta kommunen som tilltalande för boende, arbete, studier, etablering och besök. Det skapar förutsättningar för en ekonomisk utveckling, vilken säkrar den offentliga välfärdens finansiering och alla människors möjlighet att leva ett gott liv.

– Den nya översiktsplanen tar planeringsmässig höjd för 130 000 invånare, 15 000 bostäder och 18 000 tillkommande arbetstillfällen fram till år 2030. Vi ska växa ansvarsfullt genom jobb, företagande och att människor bidrar. Genom översiktsplanen stärks vår attraktionskraft och grunden läggs för en hållbar tillväxt. Den väl förankrade översiktsplanen bidrar till att vi kan klara de strategiskt viktiga frågorna för Eskilstunas bästa och som leder mot vår vision för 2030, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Bostäder gynnar tillväxt

Eskilstunabor, företagare och föreningar har genom sina förslag och synpunkter varit med och format planen. Var det byggs och hur mark- och vattenområden används är viktigt för att forma stadens utveckling inom olika områden och skapa en bra helhet. Översiktsplanen ska vara vägledande vid detaljplanering, bygglov och andra myndigheters beslut.

Tillgång på bostäder i olika segment är i sig en drivkraft för ökad inflyttning då hela Mälardalen har bostadsbrist. Fler bostäder och god samhällsservice gynnar tillväxt och det är därför en viktig utvecklingsfråga för kommunen.

– Det finns en långsiktig potential på ungefär 45 000 nya bostäder inklusive tillhörande grönområden i Eskilstunas städer och landsbygd genom utvecklingsnoder och serviceorter. Det finns med andra ord gott om möjligheter att växa inom befintlig struktur. För näringslivet är översiktsplanen ett viktigt underlag när de ska bedöma var det är lämpligt att etablera och utveckla sin verksamhet, säger kommunens miljö- och samhällsbyggnadsdirektör Kristina Birath.

Gå in på eskilstuna.se/framtid för att ta del av den digitala översiktsplanen.

Kristina Birath

Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör

Telefon:

Pernilla Lindström

Fysisk planerare

Telefon:

Uppdaterad: 27 oktober 2021