Vi ökar takten på kompetensutveckling inom äldreomsorgen

19 oktober 2021

De senaste åren har Eskilstuna kommun gjort flera satsningar för att höja kompetensen och kvaliteten inom äldreomsorgen. Tack vare statsbidrag har kompetensutvecklingen kunnat genomföras i snabbare takt än vad som tidigare varit möjligt. Bland annat har 120 medarbetare fått möjligheten att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid.

I oktober är det ett år sedan Eskilstuna kommun erbjöd de första av hittills 120 medarbetare möjligheten att i olika omgångar utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid, i det så kallade Äldreomsorgslyftet. De medarbetare som hade en tim- eller visstidsanställning erbjöds en tillsvidareanställning när studierna startade. Medarbetarna arbetar halvtid och studerar halvtid.

Eftersom medarbetarna har olika förutsättningar och förkunskaper blir de färdigutbildade vid olika tidpunkter. I dagsläget är åtta personer färdigutbildade undersköterskor eller vårdbiträden, samtliga har en tjänst inom kommunens äldreomsorg.

Äldreomsorgslyftet gjorde nästan hela min framtid. Det gav mig en utbildning och gjorde så att jag kan fortsätta att jobba inom äldreomsorgen. Jag fick en student tack vare Äldreomsorgslyftet och firade genom att köpa en studentmössa, säger Adriyan Almaleh, undersköterska inom hemtjänsten.  

Det betyder mycket för verksamheten att vi fått del av Äldreomsorgslyftet som gett oss förutsättningar att erbjuda 120 medarbetare utbildning till vårdbiträde och undersköterska. Vi har ett stort behov av medarbetare med rätt kompetens och det är verkligen roligt att så många är intresserade av att vidareutbilda sig. Det har varit och är ett stort engagemang från medarbetarna, säger Fridha Söderqvist, verksamhetschef äldreomsorg.

Utbildar handledare och språkombud

Äldreomsorgslyftet är regeringens satsning för att förbättra personalförsörjningen inom den ansträngda äldreomsorgen. Socialstyrelsen har hitintills delat ut totalt 3,85 miljarder, varav Eskilstuna har tilldelats drygt 39,54 miljoner. Pengarna från Äldreomsorgslyftet används också för att utbilda fler handledare och språkombud inom äldreomsorgen i Eskilstuna kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen har beslutat att det ska finnas minst ett språkombud per chefsområde inom äldreomsorgen. Språkombudens roll är att stötta och stärka kollegor samt elever/studenter med behov av extra språkstöd.

Fler satsningar för att möta utmaningar

Eskilstuna kommun står inför flera utmaningar i takt med att andelen äldre ökar snabbare än andelen personer i arbetsför ålder. Samtidigt är det svårt att rekrytera inom flera vård- och omsorgsyrken, bland annat undersköterskor. För att möta utmaningarna satsar vård- och omsorgsförvaltningen på bland annat kompetensutveckling inom äldreomsorgen. Det här är några av de satsningar som görs och har gjorts:

  • Samtliga vårdbiträden inom hemtjänstens omvårdnadsgrupper ska erbjudas validering och utbildning för att få titeln undersköterska. Deltagarna ges möjlighet att studera på betald arbetstid. I dagsläget har 17 medarbetare validerat sin kunskap och utbildats till undersköterskor i denna satsning, som startade februari 2020.
  • 30 medarbetare har getts möjlighet att stärka sina språk- och yrkeskompetenser i projektet Språka, finansierat med medel från Europeiska socialfonden.

Sommaren 2020 beslutade Sveriges regering att införa satsningen Äldreomsorgslyftet. Syftet är att förbättra personalförsörjningen inom den ansträngda äldreomsorgen.

Uppdaterad: 19 oktober 2021