Extra stöd till föreningar

14 oktober 2021

Kultur- och fritidsnämnden gör en satsning på grund av pandemin.

Under pandemin har många föreningar tappat medlemmar och ledare. Kultur- och fritidsnämnden gör därför en satsning som ska bidra till att föreningar kan locka tillbaka medlemmar och även locka nya medlemmar, nu när pandemiläget ser bättre ut.

Föreningar har nu möjlighet att söka bidrag till inköp av material och för aktiviteter med syftet att locka nya och gamla medlemmar och ledare till verksamheten. Beloppet som ska fördelas är 2,3 miljoner kronor.

Vi vill möjliggöra för föreningar att kicka igång sin verksamhet igen. Det är viktigt att medlemmar och ledare hittar tillbaka till föreningarna, säger Marie Svensson (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Föreningslivet erbjuder en meningsfull fritid för så många, inte minst för barn och unga.

För att få det extra stödet ska föreningen använda pengarna till att locka fler medlemmar i åldern 10-20 år, och även fler personer med funktionsnedsättning upp till -64 år.

Sökkriterier

Föreningen ska vara en stödberättigad förening som har ansökt om aktivitets­medlemsbidrag någon gång under de senaste fem åren.

Det extra bidraget ska vara:

  • Bidrag till inköp av material: Inköp av material till verksamhet i syfte att underlätta arbetet med att locka tillbaka gamla medlemmar, och få nya medlemmar i åldern 10-20 år samt personer med funktionsnedsättning upp till -64 år.
  • Aktivitet-/ arrangemangsstöd: För aktivitet/arrangemang i syfte att locka tillbaka gamla medlemmar, och få nya medlemmar i åldern 10-20 år samt personer med funktionsnedsättning upp till -64 år.
  • Även aktivitet/arrangemang i syfte att locka nya och gamla ledare tillbaka till verksamheten är möjligt att få stöd för.

Prioriteringar

De föreningar som drabbats hårt av pandemin under åren 2020-2021 prioriteras.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 31 oktober 2021.

Föreningen får svar på sin ansökan under november.

Redovisning av aktiviteter

Förening som har beviljats extra stöd ska redovisa med mätbara resultat hur och vad bidraget har använts till. Redovisningen ska göras senast 1 juli 2022. Medel som inte använts enligt beslutade kriterier ska återbetalas.

Mer information om hur redovisningen går till meddelas senare till berörda föreningar.

Uppdaterad: 21 oktober 2021