Föräldragrupp för ensamstående med barn

30 september 2021

I Torshälla startar i höst en föräldragrupp som syftar till att vidga det sociala nätverket för ensamstående och deras barn.

I samarbete mellan Enheten för förebyggande arbete (Socialtjänst), Svenska kyrkan i Torshälla och Ebelingmuseet startar i höst en föräldragrupp riktad till ensamstående föräldrar.

Föräldragruppen vänder sig främst till ensamstående föräldrar (och deras barn) med begränsat socialt nätverk i syfte att vidga sina sociala kontakter samtidigt som barnen umgås med andra barn och deltar i kreativa aktiviteter.

Samtal om föräldraskap

Under vägledda träffar kommer vi att samtala kring föräldraskap/livet och dess utmaningar. Socialtjänsten kommer även att ge information om vilka insatser och stöd som finns i Eskilstuna kommun.

Träffarna är kostnadsfria och vänder sig till dig som ensamstående förälder och som längtar efter något inspirerande, roligt att göra tillsammans med ditt barn 0–18 år.

Under tiden du som förälder träffar andra föräldrar får barnen uppleva inspirerande, spännande och roliga aktiviteter tillsammans med personal från Ebelingmuseet.

Träffarna arrangeras måndagar 16:00-17:30 och varje träff inleds med en fikastund.

  • 8 november Välkommen
  • 15 november Livet som förälder
  • 22 november Livet blev inte som jag tänkt mig
  • 29 november Knytkalas
  • 6 december Avslutning

Anmäl dig till någon av följande

Hanna Svensson, konstpedagog Ebelingmuseet,
hanna.svensson5@eskilstuna.se, 016-710 73 05

Elif Hamberg, familjevägledare Eskilstuna kommun
elif.hamberg@eskilstuna.se, 016-710 73 77

Ivan Janicijevic, förebyggande socialsekreterare Eskilstuna kommun
ivan.janicijevic@eskilstuna.se, 016-710 82 40

Malin Lodin, diakon Torshälla församling
malin.lodin@svenskakyrkan.se, 016-35 85 17

Uppdaterad: 30 september 2021