Eskilstuna öppnar successivt verksamheter

29 september 2021

Kommunen förbereder för en ansvarsfull återgång.

Från och med onsdag 29 september avvecklar regeringen de flesta restriktioner som vi haft till följd av pandemin.

Successivt öppnar flera av Eskilstuna kommuns verksamheter. För medarbetare som under lång tid jobbat på distans förbereds en ansvarsfull återgång.

Restriktionerna på serveringsställen upphör också 29 september. Det betyder även att det i dagsläget inte finns några förväntningar på kommunerna att göra någon tillsyn på serveringsställen efter 30 september. Detta kan dock komma att ändras med kort varsel vid en eventuell ökad smittspridning.

Regeringens avveckling av restriktioner innebär bland annat:

  • att deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort
  • att deltagartaken för privata sammankomster i till exempel hyrda lokaler tas bort
  • att de kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen tas bort
  • att Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas.

Nya allmänna råd

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya allmänna råd som framförallt riktar sig till vuxna som inte vaccinerat sig eftersom ovaccinerade löper större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra.

Alla, även fullvaccinerade, bör fortsatt vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma vid misstanke om covid-19.

Uppdaterad: 5 oktober 2021