Se hur nya utemiljöer för idrott växer fram

28 september 2021

Vid Kronskogen växer två nya utemiljöer för idrott och fritid fram. Här kommer det bland annat att finnas basketplaner, en konstgräsplan, friidrottsbanor och ett utegym.

Dagtid kommer gymnasieskolorna Rekarne, Rinman och Zetterbergs ha sina idrottslektioner där men på kvällar och helger är även allmänheten välkommen.

Vi förlänger säsongen för uteidrott och stimulerar möjligheten för ökad aktivitet och rörelse i Eskilstuna!

Uppdaterad: 18 oktober 2021