Nu syns förskolan på LinkedIn

15 september 2021

Förskolan vill nå ut och berätta om sitt arbete och de satsningar som pågår inom den kommunala förskolan i Eskilstuna. Nu provar de en ny väg genom att starta ett konto på LinkedIn.

I Eskilstuna kommuns förskolor sker ett ständigt förbättringsarbete. Prioriterade förbättringsområden är jämställdhet, språkutvecklande arbetssätt och digitalisering.

– Genom att starta ett konto på LinkedIn vill vi skapa förutsättningar att visa upp och sprida det professionella och viktiga arbete som sker inom den kommunala förskolan i Eskilstuna. Vi ser fram emot att presentera pedagogers och rektorers kvalitetssäkrade arbete. Ett arbete där varje barns lärande och utveckling är i fokus, säger Emma Sandin som är biträdande skolchef.

Målgruppen är befintlig personal, pedagoger och chefer i andra kommuner och presumtiva medarbetare.

– Vår förhoppning är självklart också att kontot kommer att locka fler sökande till våra tjänster. Förutom inlägg om vad som händer i våra verksamheter kommer vi publicera annonser om utlysta tjänster, säger Karin Strömbom Landquist, biträdande skolchef.

Välkommen in till Eskilstuna kommunala förskolor i Eskilstuna kommun på LinkedIn

Uppdaterad: 18 oktober 2021