Nu skickas årets medborgarundersökning ut

8 september 2021

I medborgarundersökningen får du som kommuninvånare tycka till om kommunen. Är du är en av de 1 600 utvalda som fått enkäten? Då kan du hjälpa oss att fortsätta utveckla kommunen.

Det är Statistiska centralbyrån (SCB) som gör undersökningen på uppdrag av kommunen. Enkäten skickas ut till ett slumpmässigt urval av invånare i åldrarna 18–84 år. I Eskilstuna får 1 600 personer enkäten. Undersökningen pågår fram till 3 november. Frågorna handlar om kommunen som en plats att leva på och om kommunens service. Det är frivilligt att delta, men om du har blivit utvald vill vi gärna att du svarar på enkäten. Då har du möjlighet att påverka utvecklingen i kommunen och hjälpa oss i vårt förbättringsarbete.

I år har över 200 000 invånare möjlighet att tycka till om sin kommun i medborgarundersökningen. Totalt deltar 161 kommuner, vilket är rekordmånga enligt SCB.

Så här går undersökningen till

Den som deltar får först ett informationsbrev skickat till sig med inloggningsuppgifter till webbenkäten och sedan ett brev med pappersenkäten. På SCB:s webbplats finns det möjlighet att svara på engelska. Pappersenkäten finns också tillgänglig på arabiska, ring SCB 010-479 69 30. Pappersenkäter måste postas senast 29 oktober. Sista dag att besvara enkäten på webben är 3 november klockan 12.00. Alla svar är anonyma.

Så här använder vi resultatet

Resultatet från medborgarundersökningen publiceras här på webben i mitten av december. Här kan du ta del av förra årets resultat. Eskilstuna kommun har låtit göra undersökningen i flera år och svaren använder vi i vårt arbete för att utveckla kommunens service och tjänster på olika sätt. Svaren ger en fingervisning om vad vi gör bra och inom vilka områden vi behöver bli bättre.

Du är alltid välkommen att tycka till

Oavsett om du får medborgarundersökningen eller inte så är du alltid välkommen att tycka till om kommunen. Vi välkomnar alla synpunkter såsom klagomål, förbättringsförslag och beröm.

Uppdaterad: 18 oktober 2021