Enheterna för Ekonomiskt bistånd flyttar

9 augusti 2021

Enheterna för ekonomiskt bistånd har flyttat från Nygatan, Fristadstorget och Värjan. Ny adress från 9 augusti är Västermarksgatan 34.

Om du inte kan försörja dig och din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd till din försörjning och livsföring i övrigt.

Mer information om ekonomiskt bistånd

Enheten för ekonomiskt bistånd

Telefon:

  • Telefontider till handläggare: Måndag-fredag kl. 8.30-9.30 och 13.30-14.30

  • Telefontid för nya ärenden: 016-710 20 33
    Måndag till torsdag kl. 8.00-12.00 samt 13.00-16.30. Fredagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Öppettider

Måndag-fredag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.00-15.30

Uppdaterad: 3 november 2021