Ekonomiskt bistånd

9 augusti 2021

Enheterna för Ekonomiskt bistånd flyttar till Västermarksgatan 34 från 9 augusti.

Enheterna för ekonomiskt bistånd har flyttat från Nygatan, Fristadstorget och Värjan. Ny adress från 9 augusti är Västermarksgatan 34.

Om du inte kan försörja dig och din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd till din försörjning och livsföring i övrigt.

Mer information om ekonomiskt bistånd

Enheten för ekonomiskt bistånd

Telefon:

  • Telefontider: Mån-ons och fre: 10:00-11:30 – 13:30-14:30
    Tor: 13:30-14:30

Besöksadress

Västermarksgatan 34

Öppettider

Måndag-fredag 10.00-12.00 och 13.00-15.30

Uppdaterad: 18 oktober 2021