Se upp för oseriösa sotningsföretag

2 augusti 2021

Räddningstjänsten: "Marknadsföring på felaktiga grunder".

Räddningstjänsten i Eskilstuna vill göra dig uppmärksam på oseriösa sotningsföretag.

Villaägare i kommunen har blivit uppringda av ett privat företag som utger sig för att vara sotningsentreprenör i Eskilstuna och som säger att de ska göra 10-årsbesiktning av imkanaler.

– Tyvärr handlar det om oseriös marknadsföring på felaktiga grunder, säger Camilla Dahlén som är räddningschef på Räddningsjänsten.

– Kravet på rengöring/sotning och kontroll av imkanaler från bostadskök försvann 2004 då Lag om skydd mot olyckor trädde i kraft. Efter detta finns inte krav på vare sig kontroll eller rengöring av imkanaler i småhus, men du som fastighetsägare ansvarar för att anläggningen fungerar.

När det gäller sotning och brandskyddskontroll av eldstäder och rökkanaler samt rengöring av imkanaler från storkök har Eskilstuna kommun avtal med sotningsföretagen Eskilstuna Sotnings AB samt Eskilstuna 2:a Sotningsdistrikt AB. Det är endast dessa som får utföra lagstadgad rengöring/sotning och brandskyddskontroll. Dessa företag gör all sin budning av planerad sotning och/eller brandskyddskontroll skriftligt med post.

– Om du blir uppringd av en aktör som vill erbjuda sotning, rengöring, eller kontroll av imkanaler eller liknande kan du förstås välja att anlita dem. Men vi vill påtala att det inte finns några krav och att det inte kan ersätta det arbete som kommunens anlitade entreprenörer utför, säger Camilla Dahlén.

Mer information om vad som gäller för sotning

Uppdaterad: 30 september 2021